• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.302.2017

Nazwa sprawy: Wniosek - dokumenty dotyczące uchwały nr XX/297/99 Rady Miejskiej w Olsztynie

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Biuro Rady Miasta

Data wpływu: 2017-12-04

Data odpowiedzi: 2017-12-18

Treść wniosku:
Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
1) Treść zarzutów wniesionych przez strony postępowania określonych w § 1 UCHWAŁY Nr XX/297/99 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 8 grudnia 1999 r.
2) Treść zarzutu mieszkańców rejonu ulic: Jagiellońskiej, Toruńskiej, Chełmińskiej, Bydgoskiej i Rataja, wniesiony pismem z dn. 3 czerwca 1998 r., L. Dz. 1070/98.
3) Uzasadnienie faktyczne i prawne przyjętych postanowień w załączniku do ww. Uchwały, stanowiące jej integralną część.

Treść odpowiedzi:
W dniu 18-12-2017r. wnioskodawca osobiście zapoznał się z dokumentami w Urzędzie Miasta Olsztyna.
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.302.2017 Wniosek - dokumenty dotyczące uchwały nr XX/297/99 Rady Miejskiej w Olsztynie
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2017-12-11 09:05:14
Wytworzył: Jakub Siudziński
Data wytworzenia: 2017-12-11
Odpowiedzialny: Jakub Siudziński
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2018-01-02 10:02:00