• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.301.2017

Nazwa sprawy: Wniosek - obsługa prawna urzędu w latach 2013-2017

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Biuro ds. Obsługi Prawnej

Data wpływu: 2017-12-06

Data odpowiedzi: 2017-12-20

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.) wnosimy o udzielenie następujących informacji:
1) liczba pracowników zatrudnionych obecnie (stan na dzień złożenia wniosku) w Wydziale Prawnym Urzędu Miasta Olsztyna, w tym liczba zatrudnionych radców prawnych/adwokatów,
2) liczba radców prawnych/adwokatów zatrudnionych obecnie (stan na dzień złożenia wniosku) w Urzędzie Miasta Olsztyna ogółem oraz z podziałem na poszczególne wydziały i jednostki,
3) kwoty, jaką Urząd Miasta Olsztyna przeznaczył na wynagrodzenia (wraz ze wszystkimi dodatkami) pracowników Wydziału Prawnego w Urzędzie Miasta w latach 2013-2016 - z podziałem na każdy rok,
4) wskazanie, z jakimi zewnętrznymi kancelariami prawnymi współpracował Urząd Miasta Olsztyna w latach 2013-2016 (z podziałem na każdy rok),
5) wskazanie, jakie koszty (wynagrodzenie) poniósł Urząd Miasta Olsztyna z tytułu współpracy z kancelariami prawnymi w latach 2013-2016, z podziałem na każdy rok,
6) wskazanie, ile spraw sądowych przeciwko i z powództwa Urzędu Miasta Olsztyna w latach 2013-2016 było prowadzonych przez Wydział Prawny UM, a ile przez zewnętrzne kancelarie?
7) wskazanie, ile spraw sądowych wygrał Urząd Miasta Olsztyna reprezentowany przez kancelarie zewnętrzne w ww. latach oraz ile spraw przegrał, wraz ze wskazaniem kosztów powstałych w związku z przegranymi sprawami oraz przychodów w wyniku wygranej,
8) wskazanie, ile spraw sądowych wygrał Urząd Miasta Olsztyna reprezentowany przez prawników z Wydziału Prawnego UM Olsztyna w ww. latach, a ile przegrał, wraz ze wskazaniem kosztów powstałych w związku z przegranymi sprawami oraz przychodów w wyniku wygranej.
W tym stanie rzeczy, biorąc pod uwagę treść art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznych, wnosimy o udzielenie powyższych informacji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.

Treść odpowiedzi:
PDF, 373,33 KB metryczka
PDF, 1,07 MB metryczka
PDF, 1,41 MB metryczka
PDF, 4,13 MB metryczka
PDF, 11,29 MB metryczka
PDF, 5,81 MB metryczka
PDF, 873,30 KB metryczka
PDF, 465,42 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.301.2017 Wniosek - obsługa prawna urzędu w latach 2013-2017
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2017-12-08 09:40:53
Wytworzył: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data wytworzenia: 2017-12-08
Odpowiedzialny: Marzena Rudnicka-Dudziak
Ostatnio modyfikował: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data modyfikacji: 2018-06-07 10:43:11