• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.299.2017

Nazwa sprawy: Wniosek - ogrzewanie z wykorzystaniem biomasy oraz termomodernizacja obiektów

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna do spraw Gospodarki i Infrastruktury Elektroenergetycznej

Data wpływu: 2017-12-01

Data odpowiedzi: 2017-12-12

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji udzielając odpowiedzi na pytania:
1. Czy w okresie od 1 stycznia 2010 roku w trybie przetargowym lub w trybie bezprzetargowym w Państwa gminie został zakupiony kocioł na biomasę (na zrębkę drzewną lub na pellet, lub na drewno) dla jakiegokolwiek budynku użyteczności publicznej będącego własnością gminy?
Jeżeli tak, to proszę o wskazanie daty zakupu, nazwę, model i moc kotła w kW oraz cenę zakupu netto (bez podatku VAT), oraz nazwy i adresu obiektu w którym został zainstalowany.
2. Czy w okresie od 1 grudnia 2017 do 30 grudnia 2018 planujecie Państwo w trybie przetargowym lub bezprzetargowym zakupić kocioł na biomasę (na zrębkę drzewną lub na pellet, lub na drewno) dla jakiegokolwiek budynku będącego własnością gminy?
Jeżeli tak, to proszę o wskazanie miesiąca w którym planowany jest zakup, rodzaj trybu postępowania oraz szacowaną moc kotła w kW.
3. Czy w okresie od 1 grudnia 2017 do 30 grudnia 2018 planujecie Państwo pozyskać środki unijne na termomodernizację obiektów bądź wymianę kotła (źródła ciepła)?
Jeżeli tak, to proszę o wskazanie z jakiego programu planujecie Państwo skorzystać?
4. Czy w okresie od 1 grudnia 2017 do 30 grudnia 2018 planujecie Państwo zorganizować przetarg na wymianę źródeł ciepła (kotłów) u mieszkańców gminy z nieekologicznych kotłów na paliwo stałe na automatyczne kotły grzewcze?
Jeżeli tak, to dla ilu gospodarstw domowych i jakie wymagania efektywności energetycznej i emisji będą wymagane (5 klasa emisji wg PN EN 303-5:2012, czy zgodnie z dyrektywą unijną ECODESIGN - Ekoprojekt)?
5. Czy w Państwa gminie eksploatowana jest obecnie jakakolwiek kotłownia w budynku użyteczności publicznej na pellet drzewny?
Jeżeli tak, to o jakiej mocy w kW i w jakim trybie zakupuje gmina opał do tej kotłowni: przetargowym, czy bezprzetargowym?
Proszę o szczegółowe udzielanie odpowiedzi w celu uzyskania pełnej i rzeczowej odpowiedzi na adres mailowy, w terminie ustawowym, bądź w miarę możliwości wcześniejszym.

Treść odpowiedzi:
Dzień dobry,
w odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 1 grudnia 2017r. (skan wniosku w załączeniu) o udzielenie informacji publicznej w sprawie
wykorzystywania w budynkach użyteczności publicznej kotłów na biomasę, niniejszym udzielam odpowiedzi na zadane pytania:
Ad.1. W okresie od 1 stycznia 2010r. nie został zakupiony żaden kocioł na biomasę dla budynku użyteczności publicznej będącego własnością gminy.
Ad.2. W okresie od 1 grudnia 2017r. do 30 grudnia 2018r. Gmina Olsztyn nie planuje zakupu kotła na biomasę dla budynku użyteczności publicznej.
Ad.3. W okresie od 1 grudnia 2017r. do 30 grudnia 2018r. Gmina Olsztyn planuje pozyskanie środków unijnych na głęboką termomodernizację obiektów oświatowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Poddziałanie 4.3.1. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych.
Ad.4. W okresie od 1 grudnia 2017r. do 30 grudnia 2018r. nie planujemy przetargu na wyminę źródeł ciepła u mieszkańców gminy z kotów na paliwo stałe na automatyczne kotły grzewcze. W roku 2018 planowany jest natomiast program dotacji dla mieszkańców, realizowany w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, na wyminę źródeł ogrzewania. Program zakłada udzielanie dotacji na wyminę kotłów i pieców na paliwo stałe na przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, instalację centralnego kotła gazowego lub pompy ciepła.
Ad.5. Na terenie Gminy Olsztyn nie są obecnie, w budynkach użyteczności publicznej, eksploatowane kotły na pellet drzewny.
--
Pozdrawiam
Dariusz Mikulak
Specjalista ds. Realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna
ds. Gospodarki Infrastruktury Elektroenergetycznej
Urząd Miasta Olsztyna
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn
Tel: 89 5275246, 89 5273111 w. 257
e-mail: mikulak.dariusz@olsztyn.eu
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.299.2017 Wniosek - ogrzewanie z wykorzystaniem biomasy oraz termomodernizacja obiektów
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2017-12-05 08:07:48
Wytworzył: Karol Więckowski
Data wytworzenia: 2017-12-05
Odpowiedzialny: Karol Więckowski
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2017-12-12 10:32:01