• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.297.2017

Nazwa sprawy: Wniosek - oferty w postępowaniu na zakup przełączników sieciowych

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zamówień Publicznych

Data wpływu: 2017-11-29

Data odpowiedzi: 2017-12-05

Treść wniosku:
Dotyczy: Zakup przełączników sieciowych wraz z ich instalacją i konfiguracją: ZP.271.1.70.2017
Wniosek o udostępnienie skanu ofert
Na podstawie § 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1128), wnoszę o udostępnienie:
1) Skan wszystkich złożonych ofert jak załączników do protokołu postępowania;
Jednocześnie, na podstawie § 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wnoszę o przekazanie mi wyżej wymienionego protokołu oraz załączników do protokołu na adres poczty elektronicznej.

Treść odpowiedzi:
PDF, 247,38 KB metryczka
PDF, 3,59 MB metryczka
PDF, 2,93 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.297.2017 Wniosek - oferty w postępowaniu na zakup przełączników sieciowych
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2017-12-04 10:14:27
Wytworzył: Barbara Tulibacka
Data wytworzenia: 2017-12-04
Odpowiedzialny: Barbara Tulibacka
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2018-01-03 14:16:28