UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Rejestr zgłoszeń robót budowlanych


Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury

Dostępność: Zawartość dostępna pod adresem: http://wyszukiwarka.gunb.gov.pl/

Rejestr zgłoszeń robót budowlanych udostępniony na portalu GUNB dotyczy tylko zgłoszeń budowy, o których mowa w art. 29 ust 1 pkt. 1a, 2b i 19a (Art. 82b Prawa Budowlanego),
Zgłoszenia te dotyczą budowy:
1a) wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;                   
2b) wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2
19a) sieci:
a) elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,
b) wodociągowych,
c) kanalizacyjnych,
d) cieplnych,
e) telekomunikacyjnych
f) gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 Mpa.

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Rejestr zgłoszeń robót budowlanych
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2017-12-01 11:48:18
Wytworzył: Grażyna Stabelska-Kopczyńska
Data wytworzenia: 2017-12-01
Odpowiedzialny: Grażyna Stabelska-Kopczyńska
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2019-03-13 11:57:37