• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.296.2017

Nazwa sprawy: Wniosek - stan prac nad uchwałą o sytuowaniu tablic reklamowych

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Biuro Rady Miasta

Data wpływu: 2017-11-28

Data odpowiedzi: 2017-12-08

Treść wniosku:
Zgodnie z "Ustawą z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmian niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu" przyznano radzie gminy kompetencje do ustalania w formie uchwały zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, umieszczania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z których mogą być wykonywane. Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji czy podjęte zostały przez gminę prace lub została uchwalona tzw. "Uchwała Krajobrazowa - mająca na celu uporządkowanie reklam w gminie widniejących na prywatnych nieruchomościach", która regulowałaby zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń zgodnie z ww. Ustawą (Dz. U. z 2015 r. poz. 774, 1688).

Treść odpowiedzi:
Szanowny Panie,
w odpowiedzi na wniosek z dnia 28-11-2017 r przesłany drogą elektroniczną, dotyczący działań podjętych przez Gminę Olsztyn w sprawie tzw. "uchwały krajobrazowej" informuję, że Rada Miasta Olsztyna jeszcze nie podjęła takiej uchwały. Obecnie są prowadzone prace nad uchwałą krajobrazową.
Główne działania Gminy Olsztyn dotyczące przygotowania uchwały krajobrazowej to:
- 30 września 2015 - przyjęcie przez Radę Miasta Olsztyna Uchwały Nr XIII/164/15 określającej na terenie Miasta Olsztyna zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tab­lic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gaba­ryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów bu­dow­­lanych z jakich mogą być wykonane". (UCHWAŁA KRAJOBRAZOWA OLSZTYNA – UKO);
- czerwiec-sierpień 2016 - spotkanie informacyjne z mieszkańcami, ankieta w formie elektronicznej i papierowej;
- czerwiec-listopad 2016 - konsultacje społeczne dotyczące założeń do UKO (ankieta, spotkania, warsztaty);
- maj-czerwiec 2017 - konsultacje społeczne dotyczące koncepcji UKO (spotkanie, zbieranie wniosków do koncepcji.
Zebrano ok. 160 wniosków do koncepcji UCHWAŁY KRAJOBRAZOWEJ OLSZTYNA. Obecnie trwa analizowanie wniosków.
--
Z poważaniem,
Jakub Siudziński
Biuro Rady Miasta
Urząd Miasta Olsztyna
tel. (89) 527 31 11 wew. 421
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.296.2017 Wniosek - stan prac nad uchwałą o sytuowaniu tablic reklamowych
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2017-12-01 09:46:37
Wytworzył: Marta Kilanowska-Lebiedzińska
Data wytworzenia: 2017-12-01
Odpowiedzialny: Marta Kilanowska-Lebiedzińska
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2017-12-11 08:16:53