• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.295.2017

Nazwa sprawy: Wniosek - wykaz zarejestrowanych żywych płazów, gadów, ptaków i ssaków w latach 2012-2017

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Środowiska

Data wpływu: 2017-11-14

Data odpowiedzi: 2017-11-28

Treść wniosku:
Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP uprzejmie proszę o udostępnienie mi poniższej informacji publicznej:
Proszą o przesłanie wykazu żywych płazów, gadów, ptaków i ssaków należących do gatunków wymienionych w aneksach A i B rozporządzenia Rady nr 338/97, które zostały zgłoszone do rejestru w Państwa urzędzie w latach: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017, t.j. listę gatunków i podgatunków wraz z liczbą osobników, które zostały zarejestrowane w Państwa urzędzie każdego roku licząc od roku 2012 do roku 2017.
Proszę o przesłanie powyższych Informacji w formie danych nieprzetworzonych na adres internetowy.

Treść odpowiedzi:
DOC, 25 KB metryczka
DOC, 56 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.295.2017 Wniosek - wykaz zarejestrowanych żywych płazów, gadów, ptaków i ssaków w latach 2012-2017
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2017-12-01 09:31:33
Wytworzył: Zdzisław Zdanowski
Data wytworzenia: 2017-12-01
Odpowiedzialny: Zdzisław Zdanowski
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2018-01-03 13:29:30