• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.291.2017

Nazwa sprawy: Wniosek - postępowanie przetargowe MPEC/PT-DBH-HG/79/12

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Olsztynie

Data wpływu: 2017-11-21

Data odpowiedzi: 2017-11-24

Treść wniosku:
Na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (tekst jednolity Dz.U. 2014 Poz. 782) oraz ustawy prawo prasowe (Dz.U. 1984 Nr 5 Poz. 24) wnoszę o udostępnienie wyszczególnionych poniżej informacji dotyczących unieważnionego 4 września 2017 roku postępowania przetargowego sygn. MPEC/PT-DBH-HG/79/12.
Wnoszę o skany umów, aneksów do umów, faktur i innych dokumentów dotyczących w/w postępowania jakie zawarła w imieniu i/lub dla MPEC Sp. z o. o. w Olsztynie Gmina Olsztyn reprezentowana przez Pana Piotra Grzymowicza, Prezydenta miasta Olsztyna pełniącego funkcję jednoosobowego Walnego Zgromadzenia MPEC Sp. z o. o. w Olsztynie.
W skanowanych materiałach, w przypadku osób fizycznych, proszę o zakrycie danych takich jak numer pesel czy adres zamieszkania, a pozostawienie ich imienia i nazwiska.
Informację proszę przesłać jeśli to możliwe na adres e-mail.
Oryginał odpowiedzi odbiorę osobiście.

Treść odpowiedzi:
W dniu 22-11-2017r., do przygotowania odpowiedzi na wniosek, Prezydent Olsztyna wskazał Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Olsztynie.
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.291.2017 Wniosek - postępowanie przetargowe MPEC/PT-DBH-HG/79/12
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2017-11-27 10:28:24
Wytworzył: Mirosław Sokolnicki
Data wytworzenia: 2017-11-27
Odpowiedzialny: Mirosław Sokolnicki
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2017-11-27 10:36:06