UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót


Ogłoszenie o zamówieniu

Nazwa ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu, o wartości poniżej 30 000 euro na publikację dwóch ogłoszeń w prasie bezpłatnej dotyczących naboru wniosków w konkursie dla poddziałania 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji - projekt ZIT Olsztyn w prasie codziennej (dzienniku) oraz publikacja ogłoszeń w wydaniu internetowym tego dziennika

Data publikacji:
24-11-2017

Termin składania ofert:
01-12-2017

Dokumenty w postępowaniu:

PDF, 329,00 KB metryczka
PDF, 524,23 KB metryczka
DOC, 359.5 KB metryczka
DOC, 360 KB metryczka
DOC, 340 KB metryczka
PDF, 263,70 KB metryczka

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu, o wartości poniżej 30 000 euro na publikację dwóch ogłoszeń w prasie bezpłatnej dotyczących naboru wniosków w konkursie dla poddziałania 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji - projekt ZIT Olsztyn w prasie codziennej (dzienniku) oraz publikacja ogłoszeń w wydaniu internetowym tego dziennika
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2017-11-24 11:47:06
Wytworzył: Maciej Maścianica
Data wytworzenia: 2017-11-24
Odpowiedzialny: Justyna Sarna-Pezowicz
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2017-12-01 14:23:58