UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót


Ogłoszenie o zamówieniu

Nazwa ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu, o wartości poniżej 30 000 euro na publikację trzech ogłoszeń w prasie płatnej dotyczących naboru wniosków w konkursie dla poddziałania 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – projekt ZIT Olsztyn w prasie codziennej (dzienniku) oraz publikacja ogłoszeń w wydaniu internetowym tego dziennika

Data publikacji:
24-11-2017

Termin składania ofert:
01-12-2017

Dokumenty w postępowaniu:

PDF, 328,97 KB metryczka
PDF, 523,99 KB metryczka
DOC, 359 KB metryczka
DOC, 356 KB metryczka
DOC, 340 KB metryczka
PDF, 282,05 KB metryczka
PDF, 257,08 KB metryczka

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu, o wartości poniżej 30 000 euro na publikację trzech ogłoszeń w prasie płatnej dotyczących naboru wniosków w konkursie dla poddziałania 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – projekt ZIT Olsztyn w prasie codziennej (dzienniku) oraz publikacja ogłoszeń w wydaniu internetowym tego dziennika
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2017-11-24 11:42:54
Wytworzył: Maciej Maścianica
Data wytworzenia: 2017-11-24
Odpowiedzialny: Justyna Sarna-Pezowicz
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2017-12-01 13:08:02