• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.288.2017

Nazwa sprawy: Wniosek - wniosek o dofinansowanie infrastruktura Słoneczna Polana

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Strategii i Funduszy Europejskich

Data wpływu: 2017-11-20

Data odpowiedzi: 2017-12-04

Treść wniosku:
Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
Wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 2 - Turystyka, Działanie 2.1 - Wzrost potencjału turystycznego, Poddziałanie 2.1.3 - Infrastruktura sportowo-rekreacyjna; OBSZAR C - SŁONECZNA POLANA.
Forma udostępnienia informacji: udostępnienie dokumentów do przeglądania (i ewentualnie kopiowania) w urzędzie.

Treść odpowiedzi:
Wnioskodawca został poinformowany, przez Wydział Strategii i Funduszy Europejskich, o możliwości zapoznania się z dokumentacją na miejscu w Urzędzie Miasta Olsztyna.
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.288.2017 Wniosek - wniosek o dofinansowanie infrastruktura Słoneczna Polana
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2017-11-22 14:35:34
Wytworzył: Marek Malinowski
Data wytworzenia: 2017-11-22
Odpowiedzialny: Marek Malinowski
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2018-01-11 11:50:11