• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XLII/806/17
Data podjęcia: 29-11-2017
Data opublikowania: 08-01-2018
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2018 roku, poz. 162
Data wejścia w życie: 23-01-2018
Tytuł Uchwały: w sprawie uchwalenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy Nagórkami i Jarotami w Olsztynie" część „B"
Ewentualne adnotacje:

Wojewoda Warmińsko-Mazurski Rozstrzygnięciem Nadzorczym PN.4131.15.2018 z dnia 5 stycznia 2018 r. oraz postanowieniem prostującym z dnia 25.01.18 stwierdza nieważność uchwały Nr XLII/806/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 listopada 2017 r. w części dotyczącej:

  • § 6 pkt 3,
  • § 6 pkt 10 zdanie drugie „Zaleca się miejscowe zagospodarowanie wód opadowych z pozostałych powierzchni”,
  • § 6 pkt 11 lit. a),
  • § 6 pkt 18,
  • § 11 pkt 3,
  • § 13 pkt 4,
  • § 13 pkt 8 w zakresie wyrazów „wyklucza się wykorzystywanie węgla lub paliw węglopodobnych”,
  • § 13 pkt 16,
  • § 16 ust. 5 pkt 1 lit. b) w części dotyczącej przeznaczenia uzupełniającego terenu pod drogi wewnętrzne
  • § 16 ust. 6 pkt 1 lit. b) w części dotyczącej przeznaczenia uzupełniającego terenu pod drogi wewnętrzne.

<< Uchwała >>

Załączniki:
DOC, 44 KB metryczka
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XLII/806/17 w sprawie uchwalenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy Nagórkami i Jarotami w Olsztynie" część „B"
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2017-11-21 11:58:04
Wytworzył: Magdalena Binerowska
Data wytworzenia: 2017-11-21
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2018-02-08 10:14:23