• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.287.2017

Nazwa sprawy: Wniosek - pokrycie miasta planami zagospodarowania przestrzennego

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa

Data wpływu: 2017-11-20

Data odpowiedzi: 2017-11-27

Treść wniosku:
Szanowna Pani Dyrektor,
w ubiegłym roku skierowałem do Pani, w ramach prowadzonego przeze mnie projektu naukowego "Identyfikacja przyczyn niskiego pokrycia terenów miast na prawach powiatu miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego" pytania dotyczące pokrycia terenów miasta Olsztyn miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Bardzo dziękuję za przekazanie wyczerpującej informacji. (OK.1431.122.2016 Wniosek - pokrycie miasta planami zagospodarowania przestrzennego)
Z uzyskanej odpowiedzi, wynika, iż miasto Olsztyn pokryte jest planami miejscowymi w 54,70% powierzchni, a dodatkowo na etapie prac uchwałodawczych znajdują się plany pokrywające kolejne 24,00% powierzchni miasta.
Otrzymane z poszczególnych miast Polski wyniki wzajemnie porównałem, a także zestawiłem ze średnim wskaźnikiem pokrycia miast na prawach powiatu planami miejscowymi na koniec 2013 r. podanym w analizie stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach przygotowywanej przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego Państwowej Akademii Nauk, który wynosi 44%.
W wyniku przeprowadzonej analizy uzyskanych danych miasto Olsztyn zostało przeze mnie uplasowane w grupie miast z najwyższym wskaźnikiem pokrycia planami miejscowymi na tle pozostałych miast na prawach powiatu w kraju. W związku z tym chciałbym skierować do Pani pytania pozwalające uzyskać obraz czynników, które wpływają na taki stan rzeczy.
Po pierwsze chciałbym jednak ustalić jak dane dotyczące pokrycia obowiązującymi oraz projektowanymi planami miejscowymi terenów miasta zmieniły się od czasu mojego pierwszego pisma, w związku z czym proszę o ponowne przekazanie aktualnych danych w następującym zakresie:
1. procentowego pokrycia terenów znajdujących się obszarze administracyjnym miasta Olsztyn uchwalonymi miejscowym planami zagospodarowania przestrzennego oraz liczbie takich planów.
2. procentowego pokrycia terenów znajdujących się obszarze administracyjnym miasta Olsztyn projektowanymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz liczbie takich planów.
3. liczby projektowanych planów nad którymi prace toczą się ponad 3 lata oraz procentu powierzchni terenów miejskich jakie plany te pokrywają.
Po drugie prosiłbym o wskazanie czynników, które w Pani ocenie stoją za wysokim stopniem pokrycia miasta planami miejscowymi. W tym celu poniżej przedstawiam kwestionariusz, którego wypełnienie pomoże mi uzyskać obraz czynników odpowiadających za wysoki poziom badanego wskaźnika.
Jako jednak, że zawarte w kwestionariuszu pytania mają charakter ogólny i w związku z tym mogą nie uwzględniać specyfiki sytuacji lokalnej, prosiłbym aby nie ograniczała się Pani jedynie do odpowiedzi na wskazane pytania, a spróbowała także wskazać czynniki, które w Pani ocenie są specyficzne dla miasta Olsztyn.

Niniejsze pismo proszę potraktować jako wniosek o udostępnianie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania składany na podstawie przepisu art. 21 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Informacja wykorzystywana będzie w celach naukowych w toku realizacji projektu naukowego "Identyfikacja przyczyn niskiego pokrycia terenów miast na prawach powiatu miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego" finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Informacje proszę przesłać mailowo w formacie pliku doc lub docx oraz listownie.
Liczę na Pani pomoc zarówno w przedstawionej sprawie, jak i w toku kolejnych etapów realizacji kierowanego przeze mnie projektu naukowego. Łączę wyrazy szacunku.

Treść odpowiedzi:
ODT, 35,70 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.287.2017 Wniosek - pokrycie miasta planami zagospodarowania przestrzennego
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2017-11-21 11:43:20
Wytworzył: Magdalena Binerowska
Data wytworzenia: 2017-11-21
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Joanna Prusik
Data modyfikacji: 2017-12-05 14:33:55