UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XLII/776/17
Data podjęcia: 29-11-2017
Data opublikowania: 08-12-2017
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2017 roku, poz. 5006
Data wejścia w życie: 23-12-2017
Tytuł Uchwały: w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, usytuowanym na terenie Miasta Olsztyna
Ewentualne adnotacje:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie uchwałą Nr 0102-459/17 z dnia 21.12.2017 r. w sprawie badania zgodności z prawem uchwały Nr XLII/776/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29.11.2017 r. uchwala, co następuje:

  • stwierdza się nieważność § 3 oraz § 10 ust. 1 i 4

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XLII/776/17 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, usytuowanym na terenie Miasta Olsztyna
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2017-11-20 10:22:50
Wytworzył: Gabriela Konarzewska
Data wytworzenia: 2017-11-20
Odpowiedzialny: Gabriela Konarzewska
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2018-01-29 10:37:39