• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.282.2017

Nazwa sprawy: Wniosek - reprywatyzacja w Olsztynie po 1989r.

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Data wpływu: 2017-11-09

Data odpowiedzi: 2018-01-05

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 782), wnoszę o udostępnienie następujących informacji:
1) Czy w Olsztynie była prowadzona reprywatyzacja na majątku komunalnym po 1989 r.?
2) Jeśli tak, to jakie obiekty zostały nią objęte, kiedy ją przeprowadzono i na ile wyceniono wartość reprywatyzowanych obiektów?
Informację proszę przesłać na następujący adres e-mail. Oryginał odpowiedzi odbiorę osobiście.

Treść odpowiedzi:
DOC, 29 KB metryczka
DOC, 80.5 KB metryczka
XLS, 30.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.282.2017 Wniosek - reprywatyzacja w Olsztynie po 1989r.
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2017-11-14 12:26:18
Wytworzył: Sławomir Bernat
Data wytworzenia: 2017-11-14
Odpowiedzialny: Sławomir Bernat
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2018-01-11 11:38:58