• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.281.2017

Nazwa sprawy: Wniosek - informacje o zakupionym sprzęcie komputerowym

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zamówień Publicznych

Data wpływu: 2017-11-09

Data odpowiedzi: 2017-11-20

Treść wniosku:
Powołując się na Ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 782 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 1240) zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie dodatkowych informacji dotyczących zamówienia publicznego opatrzonego znakiem ZP.271.1.44.2017.a, o udzieleniu którego poinformowali Państwo w ogłoszeniu nr 500036999-N-2017 opublikowanym w dniu 2017-10-02 w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Dane są zbierane wyłącznie w celach statystycznych i obejmują informacje niedostępne w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia:
- rodzaju i liczby zakupionych urządzeń komputerowych lub licencji oprogramowania biurowego,
- producenta urządzeń,
- sytemu operacyjnego,
- procesora zastosowanego w urządzeniu,
- sposobu określenia wymagań dotyczących wydajności.
Szanując Państwa czas i chcąc ułatwić przekazanie tych informacji załączamy arkusz kalkulacyjny, którego wypełnienie nie zajmie więcej, niż kilka minut.
Nie wymagamy zachowania formy pisemnej i wystarczy przesłanie wypełnionego arkusza na nasz adres e-mail, z którego wysłaliśmy tę wiadomość. Prosimy o zachowanie w temacie odpowiedzi numeru ogłoszenia.

Treść odpowiedzi:
PDF, 222,06 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.281.2017 Wniosek - informacje o zakupionym sprzęcie komputerowym
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2017-11-10 09:50:37
Wytworzył: Barbara Tulibacka
Data wytworzenia: 2017-11-10
Odpowiedzialny: Barbara Tulibacka
Ostatnio modyfikował: Iwona Nowacka
Data modyfikacji: 2017-11-20 12:28:25