• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.280.2017

Nazwa sprawy: Wniosek - liczba roszczeń przeciwko Gminie Olsztyn jako zarządcy drogi

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Zarząd Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie

Data wpływu: 2017-11-07

Data odpowiedzi: 2017-12-28

Treść wniosku:
Niniejszym, na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001.112.1198 ze zm.; dalej: ustawa) zwracam się z uprzejmą prośbą o udostępnienie informacji publicznej w postaci podania liczby roszczeń (sądowych i pozasądowych) wysuniętych przeciwko Miastu Olsztyn, jako zarządcy drogi, lub przeciwko ubezpieczycielowi  Miasta Olsztyn - w związku ze szkodami poniesionymi podczas przechodzenia przez przejścia dla pieszych w ciągu ostatnich 10 lat (tj. od roku 2007).

Wnioskuję o udostępnienie przedmiotowej informacji publicznej w formie wiadomości e-mail lub poprzez załączenie do wiadomości e-mail odpowiedniej dokumentacji w formacie *.PDF lub innym odpowiednim oraz wysłania przedmiotowej informacji na adres nadawcy niniejszego wniosku.

Treść odpowiedzi:
PDF, 187,58 KB metryczka
PDF, 255,43 KB metryczka
PDF, 254,54 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.280.2017 Wniosek - liczba roszczeń przeciwko Gminie Olsztyn jako zarządcy drogi
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2017-11-10 09:42:36
Wytworzył: Jerzy Roman
Data wytworzenia: 2017-11-10
Odpowiedzialny: Jerzy Roman
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2018-01-11 10:59:23