• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.277.2017

Nazwa sprawy: Wniosek - oferty na dostawę taboru tramwajowego

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zamówień Publicznych

Data wpływu: 2017-11-06

Data odpowiedzi: 2017-11-09

Treść wniosku:
Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę taboru tramwajowego, dwukierunkowego, nr sprawy: ZP.271.1.31.2017.G
Szanowni Państwo,
Zwracam się z wnioskiem o udostępnienie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu. Uprzejmie proszę o przesłanie ofert w formie skanu w formacie PDF na adres email.

Treść odpowiedzi:
PDF, 867,41 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.277.2017 Wniosek - oferty na dostawę taboru tramwajowego
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2017-11-07 14:55:56
Wytworzył: Barbara Tulibacka
Data wytworzenia: 2017-11-07
Odpowiedzialny: Barbara Tulibacka
Ostatnio modyfikował: Andrzej Rodziewicz
Data modyfikacji: 2017-11-09 14:34:19