• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.274.2017

Nazwa sprawy: Wniosek - chodnik wokół jeziora Żbik

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Zarząd Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie

Data wpływu: 2017-11-01

Data odpowiedzi: 2017-11-14

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
1) Długość chodnika z kostki polbrukowej wokół jeziora Żbik
2) Koszt wyłożenia nawierzchni
Jednocześnie proszę o przesłanie informacji pocztą elektroniczną na podany wyżej adres.

Treść odpowiedzi:
PDF, 171,75 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.274.2017 Wniosek - chodnik wokół jeziora Żbik
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2017-11-06 11:36:14
Wytworzył: Jerzy Roman
Data wytworzenia: 2017-11-06
Odpowiedzialny: Jerzy Roman
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2017-11-21 12:23:54