• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.272.2017

Nazwa sprawy: Wniosek - umowa na monitoring mediów

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego

Data wpływu: 2017-10-26

Data odpowiedzi: 2017-11-08

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764, z 2017 r. poz. 933) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
1) czy aktualnie na Państwa rzecz jest świadczona usługa monitoringu mediów - w zakresie monitoringu prasy lub stacji radiowych i telewizyjnych oraz stron internetowych?
Jeżeli tak to:
2) z jakim podmiotem Państwo współpracują?
3) na jakiej podstawie, czy jest to umowa na czas określony czy jednorazowe zamówienie?
4) jeżeli jest umowa na czas określony to do kiedy obowiązuje - do którego dnia jest zawarta powyższa umowa?
5) jaka jest wartość miesięczna netto i brutto i wartość całkowita netto i brutto powyższego zamówienia?
Jednocześnie, na podstawie art. 14 ust. 1 powołanej ustawy, wnoszę o udostępnienie mi powyższych informacji w następujący sposób:
Drogą mailową.

Treść odpowiedzi:
DOC, 80.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.272.2017 Wniosek - umowa na monitoring mediów
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2017-10-31 14:49:18
Wytworzył: Aneta Szpaderska
Data wytworzenia: 2017-10-31
Odpowiedzialny: Aneta Szpaderska
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2017-11-17 09:04:17