• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.270.2017

Nazwa sprawy: Wniosek - Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Data wpływu: 2017-10-27

Data odpowiedzi: 2017-11-06

Treść wniosku:
Szanowny Panie Prezydencie
Zwracam się do Pana z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej w trybie art. 2 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. 2016 poz. 1764). W szczególności w związku z art. 6 ust.1 pkt. 3 lit. f o następującym brzmieniu: Art. 6. 1. Udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o:
[…] 3) zasadach funkcjonowania podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o:
[…] f) prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.
Poniżej prezentuję zestaw 11 pytań związanych z prowadzonym przez Pana Rejestrem Cen i Wartości Nieruchomości w formie ankiety badawczej. Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi korzystając ze specjalnie do tego celu stworzonego formularza internetowego.
Celem mojego wniosku jest zebranie danych i opracowanie w skali całego kraju publikacji poświęconych sposobom prowadzenia RCiWN w Polsce.
Wyniki badania zostaną opublikowane w czasopismach naukowych.

Ankieta badawcza - RCiWN
Badanie ma na celu określenie rozmieszczenia przestrzennego systemów teleinformatycznych w Polsce, w których prowadzony jest Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) oraz poziomu zasilania niniejszego rejestru danymi.
1. Podaj nazwę, wersję oraz producenta systemu informatycznego, w którym prowadzony jest RCiWN.
2. Podaj rok wdrożenia systemu, w którym prowadzony jest RCiWN oraz ostatniej modernizacji/aktualizacji.
3. Czy w ciągu najbliższych 12 miesięcy planowana jest zmiana systemu do prowadzenia RCiWN?
4. Czy system RCiWN jest zintegrowany z systemem do prowadzenia mapy zasadniczej (baz EGiB, GESUT)?
5. Podaj nazwę systemu teleinformatycznego w którym prowadzone są bazy EGiB i GESUT.
6. Do jakich formatów danych system RCiWN umożliwia eksport danych?
7. W jakich formatach udostępniane są dane RCiWN uprawnionym do tego grupom np. rzeczoznawcom majątkowym?
8. Ile średnio w ciągu miesiąca wprowadzają Państwo transakcji do RCiWN?
9. Ile średnio w ciągu miesiąca otrzymują Państwo wniosków o udostępnienie informacji z RCiWN?
10. Czy mają Państwo zaległości we wprowadzaniu danych do RCiWN? Z czego wynikają powstałe zaległości? (pytanie będzie opracowane w skali województwa, bez możliwości identyfikacji starostwa)
11. Gdyby mógł Pan/Pani zmienić sposób prowadzenia RCiWN w aspekcie oprogramowania (funkcjonalności) oraz regulacji prawnych to co Pan/Pani by udoskonalił/a?

Treść odpowiedzi:
ANKIETA BADAWCZA - RCiWN
1. Podaj nazwę, wersję oraz producenta systemu informatycznego, w którym prowadzony jest RCiWN.
Odpowiedź: EWiD 2007, Turbo EwiD, Firma: Geomatyka-Kraków S.C.
2. Podaj rok wdrożenia systemu, w którym prowadzony jest RCiWN oraz ostatniej modernizacji/aktualizacji.
Odpowiedź: 2011/2017
3. Czy w ciągu najbliższych 12 miesięcy planowana jest zmiana systemu do prowadzenia RCiWN?
Odpowiedź: NIE
4. Czy system RCiWN jest zintegrowany z systemem do prowadzenia mapy zasadniczej (baz EGiB, GESUT)?
Odpowiedź: TAK
5. Podaj nazwę systemu teleinformatycznego w którym prowadzone są bazy EGiB i GESUT.
Odpowiedź: EWiD 2007, Turbo EwiD
6. Do jakich formatów danych system RCiWN umożliwia eksport danych?
Odpowiedź: XLS,  CSV,  PDF, GML
7. W jakich formatach udostępniane są dane RCiWN uprawnionym do tego grupom np. rzeczoznawcom majątkowym?
Odpowiedź: XLS,  CSV,  PDF, GML
8. Ile średnio w ciągu miesiąca wprowadzają Państwo transakcji do RCiWN?
Odpowiedź: 216
9. Ile średnio w ciągu miesiąca otrzymują Państwo wniosków o udostępnienie informacji z RCiWN?
Odpowiedź: 12
10. Czy mają Państwo zaległości we wprowadzaniu danych do RCiWN? Z czego wynikają powstałe zaległości? (pytanie będzie opracowane w skali województwa, bez możliwości identyfikacji starostwa)
Odpowiedź: NIE
11. Gdyby mógł Pan/Pani zmienić sposób prowadzenia RCiWN w aspekcie oprogramowania (funkcjonalności) oraz regulacji prawnych to co Pan/Pani by udoskonalił/a?
Odpowiedź: TAK - uproszczenie schematu aplikacyjnego.
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.270.2017 Wniosek - Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2017-10-30 08:24:47
Wytworzył: Sławomir Machnik
Data wytworzenia: 2017-10-30
Odpowiedzialny: Sławomir Machnik
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2017-11-07 09:05:46