• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.269.2017

Nazwa sprawy: Wniosek - oferta na dostawę taboru tramwajowego

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zamówień Publicznych

Data wpływu: 2017-10-25

Data odpowiedzi: 2017-11-06

Treść wniosku:
Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę taboru tramwajowego, dwukierunkowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (dostawa 24 sztuk taboru tramwajowego) - nr ref. ZP.271.1.31.2017.G.
Powołując się na treść Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przekazanie nam kopii oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu, tj. kopii oferty Konsorcjum firm Stadler Polska Sp. z o.o., 08-110 Siedlce ul. Targowa 50, oraz Solaris Tram Sp. z o.o., 63-000 Środa Wielkopolska ul. Brodowska 38C.

Treść odpowiedzi:
PDF, 448,87 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.269.2017 Wniosek - oferta na dostawę taboru tramwajowego
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2017-10-27 14:13:13
Wytworzył: Barbara Tulibacka
Data wytworzenia: 2017-10-27
Odpowiedzialny: Barbara Tulibacka
Ostatnio modyfikował: Andrzej Rodziewicz
Data modyfikacji: 2017-11-06 13:20:54