• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.267.2017

Nazwa sprawy: Wniosek - pojazdy służbowe Urzędu Miasta Olsztyna

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Data wpływu: 2017-10-24

Data odpowiedzi: 2017-11-30

Treść wniosku:
Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
1. ilość, rodzaj (typ) i przeznaczenie pojazdów będących na stanie Urzędu Miasta Olsztyna na dzień 1 stycznia 2015r.
2. ilość, rodzaj (typ) i przeznaczenie pojazdów będących na stanie Urzędu Miasta Olsztyna na dzień 1 stycznia 2016r.
3. ilość, rodzaj (typ) i przeznaczenie pojazdów będących na stanie Urzędu Miasta Olsztyna na dzień 1 stycznia 2017r.
4. daty, koszty oraz uzasadnienie zakupu pojazdów w okresie od 1 stycznia 2015r. do 1 października 2017r.
5. koszt utrzymania poszczególnych pojazdów będących na stanie Urzędu Miasta Olsztyna w 2015, 2016 i 2017 roku.
6. ilość przejechanych kilometrów każdego z pojazdów w okresie od dnia zakupu do dnia 1 października 2017r. lub wycofania z użytkowania, z podziałem na poszczególne lata kalendarzowe.
7. ilość zakupionego paliwa oraz koszt jego zakupu dla każdego z pojazdów w okresie od dnia zakupu pojazdu do dnia 1 października 2017r. lub wycofania pojazdu z użytkowania, z podziałem na poszczególne lata kalendarzowe.
8. źródła i cele przejazdów (punkt początkowy i końcowy przejazdu) każdego z pojazdów w okresie od 1 stycznia 2015r. do 1 października 2017r. oraz przyczyny przejazdów; w przypadku przewożenia pracowników Urzędu Miasta, Prezydenta miasta, jego zastępców, doradców oraz radnych miejskich, wyszczególnienie funkcyjne i imienne kogo dotyczył transport, wraz z uzasadnieniem przewozu.
9. ilość kierowców zatrudnionych przez Urząd Miasta na dzień 1 stycznia 2015r., 1 stycznia 2016r. oraz 1 stycznia 2017r. i wielkość emisji CO2 wszystkich pojazdów będących na stanie Urzędu Miasta Olsztyna w okresie od 1 stycznia 2015r. do 1 sierpnia 2017r.

Treść odpowiedzi:
DOC, 34 KB metryczka
DOC, 147.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.267.2017 Wniosek - pojazdy służbowe Urzędu Miasta Olsztyna
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2017-10-27 08:34:17
Wytworzył: Wojciech Goljat
Data wytworzenia: 2017-10-27
Odpowiedzialny: Wojciech Goljat
Ostatnio modyfikował: Justyna Piziur
Data modyfikacji: 2017-11-30 11:15:05