• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.264.2017

Nazwa sprawy: Wniosek - zgłoszenie budowy ogródek letni ul. Kołłątaja

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa

Data wpływu: 2017-10-19

Data odpowiedzi: 2017-10-25

Treść wniosku:
Wnoszę o udzielenie informacji dotyczącej dokonania przez właściciela (...) zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej budowy obiektu tymczasowego (ogródka letniego), położonego na terenie będącym własnością Gminy Olsztyn mieszczącym się przy ul. Kołłątaja (obręb nr 64 cz. dz. 126/15 o pow. 230 m2).

Treść odpowiedzi:
DOC, 81.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.264.2017 Wniosek - zgłoszenie budowy ogródek letni ul. Kołłątaja
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2017-10-26 10:04:42
Wytworzył: Grażyna Stabelska-Kopczyńska
Data wytworzenia: 2017-10-26
Odpowiedzialny: Grażyna Stabelska-Kopczyńska
Ostatnio modyfikował: Anna Nowak
Data modyfikacji: 2017-10-26 10:27:39