• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.263.2017

Nazwa sprawy: Wniosek - zespół ds. uchwały krajobrazowej

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa

Data wpływu: 2017-10-23

Data odpowiedzi: 2017-11-06

Treść wniosku:
W dniu 18 września 2017 r. miało miejsce spotkanie Prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza z Przewodniczącymi Rad Osiedli. Podano informację, iż powołano zespół ds. Uchwały Krajobrazowej składający się z przedstawicieli Wydziału Rozwoju Miasta i Budownictwa, Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, ZDZiT, ZLiBK, Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz osób związanych z reklamą.
1. Proszę o podanie kryteriów oraz sposobu wyboru do w/w zespołu osób związanych z reklamą.
2. Proszę o podanie danych osobowych oraz nazw firm z jakimi związane są te osoby.

Treść odpowiedzi:
ODT, 37,08 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.263.2017 Wniosek - zespół ds. uchwały krajobrazowej
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2017-10-25 13:24:28
Wytworzył: Magdalena Binerowska
Data wytworzenia: 2017-10-25
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Joanna Prusik
Data modyfikacji: 2017-11-06 11:45:00