• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.262.2017

Nazwa sprawy: Wniosek - koszty oświetlenia - zajezdnia tramwajowa w Olsztynie

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna do spraw Gospodarki i Infrastruktury Elektroenergetycznej

Data wpływu: 2017-10-23

Data odpowiedzi: 2017-11-21

Treść wniosku:
W związku z projektem dotyczącym rynku elektrycznego, zwracamy się do Państwa z wnioskiem o udostępnienie wysokości kosztów oświetlenia - opraw/źródeł/kontaktów/przewodów itd. - oświetlenia wewnętrznego oraz zewnętrznego w realizowanych przez Państwa inwestycjach:
1. Zajezdnia tramwajowa w Olsztynie (ul.Towarowa 10)
W naszym zapytaniu powołujemy się na Prawo zamówień publicznych, Ustawę o dostępie do informacji publicznej oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26.10.2010r., zgodnie z którymi organizator przetargu publicznego ma obowiązek udzielenia pełniejszej informacji o rozstrzygniętym przetargu na wniosek strony zainteresowanej.

Treść odpowiedzi:
PDF, 52,96 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.262.2017 Wniosek - koszty oświetlenia - zajezdnia tramwajowa w Olsztynie
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2017-10-25 08:38:17
Wytworzył: Łukasz Pikuła
Data wytworzenia: 2017-10-25
Odpowiedzialny: Łukasz Pikuła
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2017-11-21 14:25:20