• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.260.2017

Nazwa sprawy: Wniosek - pozwolenia na używanie materiałów pirotechnicznych (fajerwerków)

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Data wpływu: 2017-10-17

Data odpowiedzi: 2017-10-26

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 782) proszę o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
Jakie firmy lub osoby prywatne otrzymały pozwolenie stałe Prezydenta Olsztyna na używanie materiałów pirotechnicznych (fajerwerków) poza okresem Nowego Roku.
Moje pytanie wiąże się z tym, że co tydzień w soboty na terenie Olsztyna około godz. 21.50 słychać huki wystrzałów.

Treść odpowiedzi:
W odpowiedzi na meila dot. wydanych stałych zezwoleń na używanie materiałów pirotechnicznych poza okresem Nowego Roku uprzejmie wyjaśniam, iż Prezydent Olsztyna nie posiada stosownych kompetencji i nie wydaje zezwoleń na pokazy pirotechniczne. Jednocześnie wyjaśniam, iż zasady używania materiałów pirotechnicznych poza okresem Nowego Roku reguluje Rozporządzenie Nr 1 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21.10.2017 (w załączeniu).

Joanna Miller
WZKiOL UM Olsztyna
tel. 89-5273111 wew 414.
PDF, 65,10 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.260.2017 Wniosek - pozwolenia na używanie materiałów pirotechnicznych (fajerwerków)
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2017-10-20 11:20:42
Wytworzył: Mieczysław Wójcik
Data wytworzenia: 2017-10-20
Odpowiedzialny: Mieczysław Wójcik
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2017-10-26 13:37:59