• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.259.2017

Nazwa sprawy: Wniosek - utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Zarząd Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie

Data wpływu: 2017-10-13

Data odpowiedzi: 2017-10-24

Treść wniosku:
Na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 4 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz art. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym składam wniosek o udostępnienie informacji publicznej w poniższym zakresie:
1. Czy usługi z szeroko rozumianego zakresu bieżącego utrzymania i pielęgnacji zieleni miejskiej, realizowane są przez jednostkę organizacyjną gminy czy też przez wykonawcę zewnętrznego, z którym umowa zawierana jest w trybie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Czy usługi z szeroko rozumianego zakresu bieżącego utrzymania i pielęgnacji zieleni miejskiej realizowane są kompleksowo na podstawie jednej umowy przez jednego wykonawcę, czy też ten zakres został podzielony na zadania realizowane na podstawie kilku umów przez kilku wykonawców wyłonionych w postępowaniu lub postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.
3. Proszę o podanie wykazu wykonawców, z którymi zostały zawarte umowy w zakresie usług określonych w pkt 1 oraz czasu obowiązywania tych umów.
4. Proszę o przesłanie skanów umów zawartych z wykonawcami realizującymi zadania jaki wyżej.
Informacje oraz skany umowy proszę przesłać na adres mailowy.

Treść odpowiedzi:
PDF, 195,52 KB metryczka
PDF, 1,74 MB metryczka
PDF, 1,71 MB metryczka
PDF, 1,69 MB metryczka
PDF, 1,65 MB metryczka
PDF, 1,70 MB metryczka
PDF, 1,17 MB metryczka
PDF, 1,18 MB metryczka
PDF, 1,14 MB metryczka
PDF, 1,15 MB metryczka
PDF, 1,14 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.259.2017 Wniosek - utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2017-10-17 09:06:44
Wytworzył: Jerzy Roman
Data wytworzenia: 2017-10-17
Odpowiedzialny: Jerzy Roman
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2017-11-07 11:32:26