• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.254.2017

Nazwa sprawy: Wniosek - inwestycje i budżet Miasta w latach 2007-2017

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Budżetu

Data wpływu: 2017-10-09

Data odpowiedzi:

Treść wniosku:

Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
1. Źródła finansowania zrealizowanych inwestycji w mieście Olsztyn w latach 2007-2017,
2. Branżowa wartość inwestycji w mieście Olsztyn w latach 2007-2017,
3. Budżet miasta Olsztyn w latach 2007-2017.

Treść odpowiedzi:
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.254.2017 Wniosek - inwestycje i budżet Miasta w latach 2007-2017
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2017-10-10 09:51:45
Wytworzył: Teresa Zając
Data wytworzenia: 2017-10-10
Odpowiedzialny: Teresa Zając
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2017-10-10 09:53:35