UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót


Ogłoszenie o zamówieniu

Nazwa ogłoszenia:
Przetarg z ogłoszeniem o wartości poniżej 30 000 Euro na udostępnienie Zamawiającemu przez Wykonawcę centralnego systemu do zarządzania obsługą klientów w punktach obsługi klienta Urzędu Miasta Olsztyna, obejmujące oddanie Zamawiającemu przez Wykonawcę do korzystania (najem) urządzeń, w tym Serwera oraz świadczenie usługi zapewnienia możliwości korzystania z Oprogramowania w modelu SaaS

Data publikacji:
04-10-2017

Termin składania ofert:
12-10-2017

Dokumenty w postępowaniu:

DOC, 29 KB metryczka
PDF, 737,57 KB metryczka
DOCX, 30,45 KB metryczka
PDF, 844,03 KB metryczka
DOCX, 96,74 KB metryczka
PDF, 999,40 KB metryczka
DOC, 76 KB metryczka
PDF, 747,10 KB metryczka
PDF, 869,66 KB metryczka
PDF, 889,04 KB metryczka
PDF, 815,41 KB metryczka
DOC, 44 KB metryczka
DOC, 54.5 KB metryczka
PDF, 594,63 KB metryczka
DOC, 76.5 KB metryczka
DOC, 78 KB metryczka
DOC, 77 KB metryczka
DOC, 57 KB metryczka
PDF, 844,04 KB metryczka
DOC, 39 KB metryczka

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Przetarg z ogłoszeniem o wartości poniżej 30 000 Euro na udostępnienie Zamawiającemu przez Wykonawcę centralnego systemu do zarządzania obsługą klientów w punktach obsługi klienta Urzędu Miasta Olsztyna, obejmujące oddanie Zamawiającemu przez Wykonawcę do korzystania (najem) urządzeń, w tym Serwera oraz świadczenie usługi zapewnienia możliwości korzystania z Oprogramowania w modelu SaaS
Wprowadził do BIP: Justyna Piziur
Data udostępnienia: 2017-10-04 13:34:22
Wytworzył: Justyna Piziur
Data wytworzenia: 2017-10-04
Odpowiedzialny: Beata Czarnowska
Ostatnio modyfikował: Justyna Piziur
Data modyfikacji: 2017-10-13 14:00:33