• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.247.2017

Nazwa sprawy: Wniosek - gryzonie i deratyzacja w Olsztynie

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Środowiska

Data wpływu: 2017-10-01

Data odpowiedzi: 2017-10-06

Treść wniosku:

Zwracamy się do Państwa z następującymi pytaniami:

1. Czy prowadzona jest ewidencja zgłoszeń bytności szczurów i innych gryzoni w mieście?
Jeśli tak, jaki organ ją prowadzi, od jakiego czasu i jakie dane zawiera?

2. Czy przeprowadzane są na terenie miasta skoordynowane akcje deratyzacyjne? Jeśli tak, na jakiej podstawie wyznaczany jest ich termin, obszar i długość trwania?

3. Czy właściciele nieruchomości na terenie miasta zobligowani są (np. na mocy uchwały Rady Miasta) do prowadzenia akcji deratyzacyjnych? Jeśli tak to w jaki sposób wykonywanie zarządzonych działań jest przez miasto kontrolowane?

4. Czy na terenie miasta występuje problem z gryzoniami (np. częste zgłoszenia ich obecności na jakimś terenie, uszkodzenia mienia, pogryzienia ludzi lub zwierząt)?

Odpowiedzi na powyższe pytania prosimy kierować na adres mailowy.

Treść odpowiedzi:
DOC, 29.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.247.2017 Wniosek - gryzonie i deratyzacja w Olsztynie
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2017-10-04 11:40:09
Wytworzył: Zdzisław Zdanowski
Data wytworzenia: 2017-10-04
Odpowiedzialny: Zdzisław Zdanowski
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2017-10-25 08:51:38