• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.246.2017

Nazwa sprawy: Wniosek - najniższe i najwyższe wynagrodzenie na poszczególnych stanowiskach

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Organizacji i Kadr

Data wpływu: 2017-10-01

Data odpowiedzi: 2017-10-11

Treść wniosku:

Na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej, proszę o przekazanie drogą elektroniczną, na adres email, wysokości brutto najniższego i najwyższego wynagrodzenia zasadniczego wypłacanego zatrudnionym w urzędzie pracownikom na każdym ze stanowisk: dyrektor, zastępca dyrektora, kierownik, naczelnik, podinspektor, inspektor, referent, specjalista, starszy specjalista, starszy inspektor, główny specjalista, doradca, asystent. Mam na myśli wynagrodzenie zasadnicze rzeczywiście wypłacane pracownikom a nie minimalne i maksymalne przewidziane w regulaminie wynagradzania.
Proszę także o podanie ilości pracowników zatrudnionych na każdym rodzaju stanowiska.

Treść odpowiedzi:
DOC, 82.5 KB metryczka
XLS, 28 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.246.2017 Wniosek - najniższe i najwyższe wynagrodzenie na poszczególnych stanowiskach
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2017-10-04 11:38:14
Wytworzył: Hanna Mikulska-Bojarska
Data wytworzenia: 2017-10-04
Odpowiedzialny: Hanna Mikulska-Bojarska
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2017-10-11 15:18:49