• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.244.2017

Nazwa sprawy: Wniosek - protokół ze spotkania ws. Dworca Głównego

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa

Data wpływu: 2017-09-30

Data odpowiedzi:

Treść wniosku:

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wnoszę o udostępnienie protokołu lub innych dokumentów zawierających informacje o przebiegu spotkania, które odbyło się w dniu 18 września 2017 roku w sprawie Dworca Głównego i o którym mówił Prezydent Piotr Grzymowicz w trakcie ostatniego posiedzenia Rady Miasta.

Odpowiedź proszę przesłać w formie elektronicznej.

Treść odpowiedzi:
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.244.2017 Wniosek - protokół ze spotkania ws. Dworca Głównego
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2017-10-04 11:22:03
Wytworzył: Ryszard Kuć
Data wytworzenia: 2017-10-04
Odpowiedzialny: Ryszard Kuć
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2017-10-04 11:34:23