• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.244.2017

Nazwa sprawy: Wniosek - protokół ze spotkania ws. Dworca Głównego

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego

Data wpływu: 2017-09-30

Data odpowiedzi: 2017-10-16

Treść wniosku:

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wnoszę o udostępnienie protokołu lub innych dokumentów zawierających informacje o przebiegu spotkania, które odbyło się w dniu 18 września 2017 roku w sprawie Dworca Głównego i o którym mówił Prezydent Piotr Grzymowicz w trakcie ostatniego posiedzenia Rady Miasta.
Odpowiedź proszę przesłać w formie elektronicznej.

Kolejny wniosek z dnia 2017-11-06:
nawiązując do odpowiedzi z dnia 18 października 2017 r., wnoszę o udostępnienie szczegółowych informacji dotyczących przebiegu spotkania, w szczególności na temat planów przedstawicieli podmiotów biorących udział w spotkaniu, a także stanowiska wyrażonego przez Prezydenta Olsztyna lub jego przedstawiciela/przedstawicieli w niniejszej sprawie.

Treść odpowiedzi:
DOC, 82 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.244.2017 Wniosek - protokół ze spotkania ws. Dworca Głównego
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2017-10-04 11:22:03
Wytworzył: Aneta Szpaderska
Data wytworzenia: 2017-10-04
Odpowiedzialny: Aneta Szpaderska
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2018-03-02 10:07:59