• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.243.2017

Nazwa sprawy: Wniosek - dotacje dla szkół niepublicznych i obowiązek szkolny

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Edukacji

Data wpływu: 2017-09-29

Data odpowiedzi: 2017-11-10

Treść wniosku:

W imieniu własnym, na podstawie przepisu art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej {Dz. U. z 2014r. poz. 782 ze zm.) wnoszę o udostępnienie informacji o obowiązującej w mieście Olsztyn w latach 2008-2016:

a) funkcjonujące w latach 2008 - 2016 na terenie Gminy szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny i obowiązek nauki;

b) wysokość dotacji w przeliczeniu na jednego ucznia do szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny i obowiązek nauki, w latach 2008-2016;

c) funkcjonujące w latach 2008-2016 na terenie Gminy szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których jest realizowany obowiązek szkolny, i obowiązek nauki;

d) wysokość dotacji w przeliczeniu na jednego ucznia do szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których jest realizowany obowiązek szkolny i obowiązek nauki, w fetach 2G03-2D16;

e) ilość uczniów w poszczególnych latach od 2008 do 2016 r. w szkołach publicznych funkcjonujących na terenie Gminy (chodzi o łączną liczbę uczniów w poszczególnych typach i rodzajach szkół);

f) funkcjonujące w latach 2008 - 2016 na terenie Gminy artystyczne szkoły niepubliczne;

g) udostępnienie metryczki subwencji oświatowej na lata 2008-2016;

Na podstawie art. 14 ust. 1 powołanej ustawy, wnoszę o udostępnienie mi powyższych informacji w formie pisemnej i przesłanie ich na adres wnioskodawcy.

Treść odpowiedzi:
DOC, 43 KB metryczka
DOC, 45.5 KB metryczka
PDF, 146,51 KB metryczka
PDF, 45,21 KB metryczka
PDF, 46,11 KB metryczka
PDF, 27,55 KB metryczka
PDF, 2,12 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.243.2017 Wniosek - dotacje dla szkół niepublicznych i obowiązek szkolny
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2017-10-04 09:16:56
Wytworzył: Teresa Wiśniewska
Data wytworzenia: 2017-10-04
Odpowiedzialny: Teresa Wiśniewska
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2017-11-27 14:25:52