UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót


Ogłoszenie o zamówieniu

Nazwa ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu, o wartości poniżej 30 000 euro na publikację trzech ogłoszeń prasowych w gazecie bezpłatnej dotyczących naboru wniosków w konkursie dla poddziałania 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych - projekt ZIT Olsztyn w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz publikacja ogłoszeń w wydaniu internetowym tej gazety

Data publikacji:
03-10-2017

Termin składania ofert:
11-10-2017

Dokumenty w postępowaniu:

PDF, 693,06 KB metryczka
PDF, 524,11 KB metryczka
DOC, 359 KB metryczka
DOC, 359 KB metryczka
DOC, 340 KB metryczka
PDF, 259,02 KB metryczka
PDF, 282,70 KB metryczka

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu, o wartości poniżej 30 000 euro na publikację trzech ogłoszeń prasowych w gazecie bezpłatnej dotyczących naboru wniosków w konkursie dla poddziałania 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych - projekt ZIT Olsztyn w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz publikacja ogłoszeń w wydaniu internetowym tej gazety
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2017-10-03 10:36:41
Wytworzył: Maciej Maścianica
Data wytworzenia: 2017-10-03
Odpowiedzialny: Piotr Grzymowicz
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2017-10-18 10:29:41