• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.242.2017

Nazwa sprawy: Wniosek - umowa powierzenia zakupionych przez Gminę tramwajów

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Zarząd Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie

Data wpływu: 2017-09-27

Data odpowiedzi: 2017-10-10

Treść wniosku:

Szanowni Państwo

w trybie dostępu do informacji publicznej, zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem sądów administracyjnych, proszę o ​udzielenie odpowiedzi czy Gmina we własnym imieniu dokonała zakupu taboru tramwajowego ​i czy powierzyła go innemu podmiotowi do używania (bez względu na nazwę umowy i jej kwalifikację prawną) w celu świadczenia usług przewozowych na rzecz mieszkańców​ gminy. Jeżeli tak proszę o przesłanie zanonimizowanej ​umowy na mocy której te środki transportu zostały oddane/powierzone ww. podmiotowi do używania/korzystania.
Dokument winien być przesłany w formie skanu na niniejszy email

Treść odpowiedzi:
DOC, 85 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.242.2017 Wniosek - umowa powierzenia zakupionych przez Gminę tramwajów
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2017-09-29 09:10:40
Wytworzył: Jerzy Roman
Data wytworzenia: 2017-09-29
Odpowiedzialny: Jerzy Roman
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2017-10-10 11:51:36