• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.241.2017

Nazwa sprawy: Wniosek - pozwolenia na budowę i projekty budowlane dla działek ewidencyjnych 2/207, 2/208, 2/215, 2/220 - obręb 160 Olsztyn

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa

Data wpływu: 2017-09-25

Data odpowiedzi: 2017-10-03

Treść wniosku:

Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

1. Wydanego pozwolenia na budowę dla działki ewidencyjnej nr 2/207 obręb 160 Olsztyn,
2. Projektu budowlanego oraz projektu zagospodarowania terenu na działce ewidencyjnej 2/207, obręb 160 Olsztyn,
3. Wydanego pozwolenia na budowę dla działki ewidencyjnej nr 2/208 obręb 160 Olsztyn,
4. Projektu budowlanego oraz projektu zagospodarowania terenu na działce ewidencyjnej 2/208, obręb 160 Olsztyn,
5. W przypadku braku pozwolenia na budowę uzgodnienia dokumentacji projektowej dotyczące zagospodarowania działki oraz projektowanej kanalizacji deszczowej,
6. Wydanego pozwolenia na budowę dla działki ewidencyjnej nr 2/215 obręb 160 Olsztyn,
7. Projektu budowlanego oraz projektu zagospodarowania terenu na działce ewidencyjnej 2/215, obręb 160 Olsztyn,
8. Wydanego pozwolenia na budowę dla działki ewidencyjnej nr 2/220 obręb 160 Olsztyn,
9. Projektu budowlanego oraz projektu zagospodarowania terenu na działce ewidencyjnej 2/220, obręb 160 Olsztyn.

Forma udostępnienia informacji:
Udostępnienie dokumentów do przeglądania (i ewentualnie kopiowania) w urzędzie, w uzgodnionym terminie.

Treść odpowiedzi:
W dniu 3.10.2017 r. Wnioskodawca zapoznał się z projektem zagospodarowania terenu dla działek: 2/215, dz.2/208 obr. 160 (decyzja nr II-414/2017),2/207, dz.2/220 obr. 160 (decyzja Nr II-465/2016) oraz wykonał fotografie zagospodarowania terenu dla w/w działek.
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.241.2017 Wniosek - pozwolenia na budowę i projekty budowlane dla działek ewidencyjnych 2/207, 2/208, 2/215, 2/220 - obręb 160 Olsztyn
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2017-09-27 14:42:46
Wytworzył: Grażyna Stabelska-Kopczyńska
Data wytworzenia: 2017-09-27
Odpowiedzialny: Grażyna Stabelska-Kopczyńska
Ostatnio modyfikował: Anna Nowak
Data modyfikacji: 2017-10-04 09:13:08