• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.239.2017

Nazwa sprawy: Wniosek - ilość lokali objętych decyzją pozwolenie na budowę nr 467/2015

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa

Data wpływu: 2017-09-21

Data odpowiedzi: 2017-09-26

Treść wniosku:

Powołując się na przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej, wnoszę o udzielenie informacji o ilości lokali przewidzianych w poszczególnych budynkach objętych projektami (projektem) zatwierdzonymi wydanymi w imieniu Prezydenta Miasta Olsztyna decyzją o pozwoleniu na budowę z dnia 25 września 2015 r. nr 467/2015 (przeniesioną decyzją z dnia 5 listopada 2015 r. nr 557/2015), zmienioną decyzją z dnia 6 września 2016 r. nr 447/2016 oraz ewentualnymi dalszymi zmianami poprzez przesłanie stron części opisowej poszczególnych projektów, zawierających wskazanie ilości lokali.

W przypadku wydania kolejnej decyzji zamiennej, proszę o przesłanie stron części opisowej poszczególnych projektów, zawierających wskazanie ilości lokali po zatwierdzeniu zmiany projektu.

Treść odpowiedzi:
W odpowiedzi na wniosek Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa przesłał Wnioskodawcy częściowe kopie projektów do Decyzji II-467/2015 i II-447/2016 zawierające informacje o ilości lokali w budynkach B1-B4.
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.239.2017 Wniosek - ilość lokali objętych decyzją pozwolenie na budowę nr 467/2015
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2017-09-25 08:52:33
Wytworzył: Małgorzata Warnel
Data wytworzenia: 2017-09-25
Odpowiedzialny: Grażyna Stabelska-Kopczyńska
Ostatnio modyfikował: Anna Nowak
Data modyfikacji: 2017-09-27 07:36:12