• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.236.2017

Nazwa sprawy: Wniosek - najkorzystniejsza oferta na dostawę monitorów

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zamówień Publicznych

Data wpływu: 2017-09-20

Data odpowiedzi: 2017-09-25

Treść wniosku:

Dotyczy: ZP.271.1.44.2017.a - Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miasta Olsztyna - Część/Zadanie 3

Szanowni Państwo,
powołując się na art. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Ustawę o dostępie do informacji publicznej zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji odnośnie szczegółów najkorzystniejszej oferty zawartych w załącznikach do protokołów z postępowania przetargowego dotyczącego dostawy monitorów.

Informacje, o które prosimy to:
1. Nazwy producenta i modeli sprzętu, który wygrał w powyższym postępowaniu - np. BenQ, Belinea, Philips, HP, Dell, Lenovo.
2. Wartość oferty najkorzystniejszej z podziałem (o ile to możliwe) na poszczególne zadania/produkty.

Odpowiedź mailem lub wysłana faxem będzie dla nas całkowicie wystarczająca. Jednocześnie informuję Państwa, że dane te posłużą do celów statystycznych. Dziękuję bardzo za odpowiedź.

Treść odpowiedzi:
PDF, 249,62 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.236.2017 Wniosek - najkorzystniejsza oferta na dostawę monitorów
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2017-09-25 08:29:50
Wytworzył: Barbara Tulibacka
Data wytworzenia: 2017-09-25
Odpowiedzialny: Barbara Tulibacka
Ostatnio modyfikował: Iwona Nowacka
Data modyfikacji: 2017-09-25 12:23:14