• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.235.2017

Nazwa sprawy: Wniosek - wniosek o dofinansowanie projektu "Pewny start na dobry początek"

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Edukacji

Data wpływu: 2017-09-20

Data odpowiedzi: 2017-09-25

Treść wniosku:

Dzień dobry,
uprzejmie proszę o przekazanie na niniejszy adres mailowy wniosku pt. "Pewny start na dobry początek", złożonego w ramach konkursu nr RPWM.02.01.00-IZ.00-28-001/16 w ramach Osi Priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Działania 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Niniejszą wiadomość proszę traktować jako wniosek o udostępnienie informacji publicznej, złożony w trybie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz.1764).

Jednocześnie proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej informacji i wskazania terminu otrzymania powyższych informacji.

Treść odpowiedzi:

Do Wydziału Edukacji dotarł mail od Pani z prośbą o udostępnienie na adres mailowy wniosku "Pewny start na dobry początek". Niestety Wydział Edukacji nie ma w swoich zasobach wniosku tego projektu (innych również), wnioskodawcą i zarazem ostatecznym beneficjentem tego projektu jest Przedszkole Miejskie nr 24 w Olsztynie, to oni maja wniosek, który mogą udostępnić w ramach pełnomocnictwa od Prezydenta na realizacje tego projektu. Proszę zatem tam skierować swoja prośbę lub do Urzędu Marszałkowskiego.
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.235.2017 Wniosek - wniosek o dofinansowanie projektu "Pewny start na dobry początek"
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2017-09-25 08:22:06
Wytworzył: Anna Majewska
Data wytworzenia: 2017-09-25
Odpowiedzialny: Mariusz Badura
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2017-09-26 08:46:34