• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.234.2017

Nazwa sprawy: Wniosek - decyzja pozwolenie na budowę działka 13-96/9

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa

Data wpływu: 2017-09-18

Data odpowiedzi: 2017-09-25

Treść wniosku:

Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
1) Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę nr II-114/2016 z dnia 24 marca 2016 r.
2) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego wydziału obróbki indyka wraz z konieczną przebudową infrastruktury technicznej w Olsztynie, ul Jesienna 3, działka nr 13-96/9.
3) Czy dla działki 13-96/9 na dzień wydania decyzji, o których mowa w pkt 1 i 2 istniał obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?
4) Decyzja nr I-160/2015 o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji, polegającej na rozbudowie zakładu Indykpol S.A. na działce 13-96/9

Treść odpowiedzi:
W dniu 26.09.2017 drogą elektroniczną przesłano dla Wnioskodawcy odpowiedź na wniosek oraz scany Decyzji II-114/2016 z 24.03.2016 r. oraz Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego wydziału obróbki indyka wraz z konieczną przebudową infrastruktury technicznej w Olsztynie, ul. Jesienna 3, działka nr 13-96/9 z dnia 28.09.2015r.
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.234.2017 Wniosek - decyzja pozwolenie na budowę na działce 13-96/9
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2017-09-21 11:10:31
Wytworzył: Małgorzata Warnel
Data wytworzenia: 2017-09-21
Odpowiedzialny: Grażyna Stabelska-Kopczyńska
Ostatnio modyfikował: Anna Nowak
Data modyfikacji: 2017-09-29 12:35:49