• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.233.2017

Nazwa sprawy: Wniosek - umowa dzierżawy ul. Kołłątaja 15a

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Data wpływu: 2017-09-18

Data odpowiedzi: 2017-09-28

Treść wniosku:

W odpowiedzi na pismo sporządzone przez zastępcę dyrektora Panią Beatę Albert-Zalewską w dniu 4 września 2017 roku (nr dokumentu 156007.09.2017), chciałbym podziękować za udzielenie informacji dotyczącej nocnej działalności ogródka piwnego.

Dodatkowo wnoszę o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie udostępnienia treści umowy dzierżawy terenu miejskiego (park nad rzeką Łyna) pod ogródek piwny zawartej pomiędzy właścicielem klubu Stara Fabryka mieszczącego się w Olsztynie przy ul. Hugona Kołłątaja 15a Prezydentem Miasta Olsztyna. Zgodnie z obowiązującym orzecznictwem (Wyrok NSA z dnia 20 grudnia 2013 roku; sygn. akt I OSK 2026/13) treść umowy dzierżawy pomiędzy Gminą Miastem a osobą prowadzącą działalność gospodarczą na terenie obiektu należącego do gminy stanowi informację publiczną, ponieważ obejmuje ona swoją treścią zagadnienie związane z zasadami funkcjonowania podmiotu publicznego. W przytoczonym wyroku NSA wskazał, że informację publiczną może stanowić także treść umów cywilnoprawnych dotyczących wykonywania władztwa nad majątkiem przez organy samorządu terytorialnego. W orzecznictwie przyjęty został pogląd, że informacją publiczną jest każda informacja wytworzona przez władze publiczne oraz osoby pełniące funkcje publiczne oraz inne podmioty, które wykonują zadania publiczne lub gospodarują mieniem publicznym, jak również informacje odnoszące się do wspomnianych władz, osób i innych podmiotów, niezależnie od tego, przez kogo zostały wytworzone.

Treść odpowiedzi:
DOC, 85.5 KB metryczka
PDF, 103,82 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.233.2017 Wniosek - umowa dzierżawy ul. Kołłątaja 15a
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2017-09-21 11:01:52
Wytworzył: Sławomir Machnik
Data wytworzenia: 2017-09-21
Odpowiedzialny: Sławomir Machnik
Ostatnio modyfikował: Magdalena Duchnowska
Data modyfikacji: 2017-09-29 08:03:07