• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.230.2017

Nazwa sprawy: Wniosek - umowa powierzenia zakupionych przez Gminę autobusów

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.

Data wpływu: 2017-09-14

Data odpowiedzi: 2017-09-22

Treść wniosku:

Szanowni Państwo

w trybie dostępu do informacji publicznej, zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem sądów administracyjnych, proszę o przesłanie zanonimizowanej i bez kwot umowy na mocy której zakupione przez Gminę autobusy zostały powierzone/użyczone do używania podmiotowi świadczącemu usługi publicznego transportu miejskiego. Nie chodzi o umowę powierzenia wykonywania usług transportu a o używanie nowonabytych w drodze przetargu przez Gminę autobusów.
Dokument winien być przesłany w formie skanu na niniejszy email w terminie do 21 września 2017 roku.

Treść odpowiedzi:
DOC, 79 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.230.2017 Wniosek - umowa powierzenia zakupionych przez Gminę autobusów
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2017-09-19 07:42:35
Wytworzył: Mieczysław Królak
Data wytworzenia: 2017-09-19
Odpowiedzialny: Piotr Grzymowicz
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2017-10-11 10:44:54