• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.228.2017

Nazwa sprawy: Wniosek - samochody elektryczne w Olsztynie

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego

Data wpływu: 2017-09-10

Data odpowiedzi: 2017-09-22

Treść wniosku:

Szanowni Państwo!

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., zwracam się z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej, będącej odpowiedzią na poniższe pytania dotyczące Olsztyna:
1. Ile samochodów elektrycznych jest zarejestrowanych na terenie miasta?
2. Ile samochodów elektrycznych znajduje się w stałej dyspozycji Urzędu Miasta (w tym urzędów dzielnic)?
3. Ile ogólnodostępnych punktów ładowania samochodów elektrycznych znajduje się w granicach administracyjnych miasta (zarówno na terenach należnych do miasta, jak i na terenach prywatnych)? Ile z tych punktów to ładowarki szybkie, umożliwiające naładowanie do 80 proc. pojemności baterii w ok. 20-30 minut?
4. Jakie udogodnienia (np. darmowe parkowanie, możliwość korzystania z wydzielonych miejsc parkingowych lub buspasów, inne…) oferuje miasto właścicielom lub nabywającym samochody elektryczne?
5. Czy w mieście istnieją programy lub inne dokumenty strategiczne, w których przewidziano konkretne działania zachęcające mieszkańców do posiadania samochodów elektrycznych? Jakie? Proszę o podanie nazw i linków do tych dokumentów?

Proszę o przekazanie stanu danych na dzień udzielenia odpowiedzi.

Proszę o przekazanie ww. informacji w formie elektronicznej na adres e-mail:

10 września 2017 r.

Treść odpowiedzi:
DOC, 46.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.228.2017 Wniosek - samochody elektryczne w Olsztynie
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2017-09-12 07:30:50
Wytworzył: Bartosz Kamiński
Data wytworzenia: 2017-09-12
Odpowiedzialny: Bartosz Kamiński
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2017-09-29 10:56:01