• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.227.2017

Nazwa sprawy: Wniosek - prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy, rezygnacja z funkcji prezesa ZGOK

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych

Data wpływu: 2017-09-03

Data odpowiedzi: 2017-09-28

Treść wniosku:
PDF, 192,52 KB metryczka
DOC, 21 KB metryczka

Treść odpowiedzi:
DOC, 80.5 KB metryczka
DOC, 80 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.227.2017 Wniosek - prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy, rezygnacja z funkcji prezesa ZGOK
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2017-09-06 07:51:24
Wytworzył: Monika Michniewicz
Data wytworzenia: 2017-09-06
Odpowiedzialny: Monika Michniewicz
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2017-10-12 09:39:53