• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.188.2017

Nazwa sprawy: Wniosek - ocena oddziaływania na środowisko i studium wykonalności II etap budowy sieci tramwajowej

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Jednostka Realizująca Projekt V

Data wpływu: 2017-07-10

Data odpowiedzi:

Treść wniosku:
PDF, 41,68 KB metryczka

Treść odpowiedzi:
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.188.2017 Wniosek - ocena oddziaływania na środowisko i studium wykonalności II etap budowy sieci tramwajowej
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2017-07-12 08:34:38
Wytworzył: Andrzej Karwowski
Data wytworzenia: 2017-07-12
Odpowiedzialny: Andrzej Karwowski
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2017-07-12 08:35:45