UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

 • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XXXVII/641/17
Data podjęcia: 28-06-2017
Data opublikowania: 01-08-2017
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2017 roku, poz. 3234
Data wejścia w życie: 16-08-2017
Tytuł Uchwały: w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olsztyn
Ewentualne adnotacje:
 1. Z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2018 r.
 2. Wojewoda Warmińsko-Mazurski Rozstrzygnięciem Nadzorczym PN.4131.191.2017 z dnia 24 lipca 2017 r. stwierdza nieważność uchwały Nr XXXVII/641/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 28 czerwca 2017 r. w części dotyczącej:
 • § 2 pkt 3 w zakresie wyrazów „w sposób nie stwarzający zagrożenia dla osób trzecich i ich mienia”,
 • § 3 ust. 3 w zakresie wyrazów „po uzgodnieniu z właścicielem pojemników ustawionych w punkcie”,
 • § 4 ust. 1 w zakresie wyrazów „tj. z chodników położonych wzdłuż nieruchomości powinno odbywać się niezwłocznie, natomiast innych zanieczyszczeń – w miarę potrzeb”,
 • § 4 ust. 2
 • § 8 ust. 1 pkt 4 lit. c) zdanie drugie,
 • § 8 ust. 8,
 • § 8 ust. 9,
 • § 10 ust. 3,
 • § 10 ust. 4 w zakresie wyrazów „trwale oznaczonym, na wyrównanej, w miarę potrzeb utwardzonej nawierzchni, zabezpieczonej przez zbieraniem się na niej wody i błota”,
 • § 12 ust. 2,
 • § 14,
 • § 18 ust. 1 pkt 4,
 • § 18 ust. 2 pkt 3 załącznika do uchwały.

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XXXVII/641/17 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olsztyn
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2017-06-20 10:22:54
Wytworzył: Zdzisław Zdanowski
Data wytworzenia: 2017-06-20
Odpowiedzialny: Zdzisław Zdanowski
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2018-06-05 08:33:14