• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.173.2017

Nazwa sprawy: Wniosek - decyzje administracyjne nieruchomość Al. Generała Sikorskiego 2b

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa

Data wpływu: 2017-06-12

Data odpowiedzi: 2017-06-21

Treść wniosku:
PDF, 46,46 KB metryczka

Treść odpowiedzi:
W odpowiedzi na wniosek z dnia 12.06.2017r. przesłano Wnioskodawcy kopie decyzji wydanych pozwoleń na budowę, decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę, decyzji zmieniających (14 szt.), dotyczących nieruchomości położonej przy Al. Generała Władysława Sikorskiego 2B obr.106 dz.1/9 , oraz obr.112 dz. 8/2, 13/4, 13/3, 11/3, 12/27, 401/7, 12/22, 12/23, 401/5, 401/6. Ponadto poinformowano Wnioskodawcę,iż odpowiedź dot. punktu 5,6.7.8 wniosku należy do kompetencji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m.Olsztyna (PINB).
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.173.2017 Wniosek - decyzje administracyjne nieruchomość Al. Generała Sikorskiego 2b
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2017-06-16 09:35:41
Wytworzył: Grażyna Stabelska-Kopczyńska
Data wytworzenia: 2017-06-16
Odpowiedzialny: Grażyna Stabelska-Kopczyńska
Ostatnio modyfikował: Anna Nowak
Data modyfikacji: 2017-06-22 09:42:35