• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.128.2017

Nazwa sprawy: Wniosek - nazwa placu Franklina Delano Roosevelt'a

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Data wpływu: 2017-05-08

Data odpowiedzi: 2017-05-16

Treść wniosku:
PDF, 28,52 KB metryczka

Treść odpowiedzi:

Pismo nie ma charakteru wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Wnioskodawcę poinformowano o trybie w jakim następuje nadawanie i zmiana nazw ulic i placów.

Tryb i sposób nadawania (bądź zmiany) nazw ulicom reguluje Uchwała Rady Miasta Olsztyn Nr LXVII/812/10 z dnia 27 października 2010 roku, w sprawie ustalenia zasad nadawania nazw ulicom, placom, parkom i innym terenowym obiektom publicznym oraz drogom wewnętrznym położonym na terenie Miasta Olsztyna. Paragraf trzeci Uchwały precyzuje kto i w jakiej formie może składać na ręce Przewodniczącego (Przewodniczącej) Rady Miasta wnioski o nadanie (zmianę) nazwy ulicy, placu itp. Następnie Przewodniczący kieruje, taki wniosek do właściwej komisji Rady Miasta do rozpatrzenia, a po pozytywnym zaopiniowaniu do Prezydenta, celem przygotowania projektu uchwały.

Ze względu na uciążliwości dla mieszkańców, instytucji i firm, zgodnie z § 5 w.w. Uchwały, zmiana istniejącej nazwy na nową, może mieć miejsce tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.128.2017 Wniosek - nazwa placu Franklina Delano Roosevelt'a
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2017-05-10 09:39:29
Wytworzył: Sławomir Machnik
Data wytworzenia: 2017-05-10
Odpowiedzialny: Sławomir Machnik
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2017-05-22 11:31:04