• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.123.2017

Nazwa sprawy: Wniosek - stosowanie KPA w placówkach oświatowych

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Edukacji

Data wpływu: 2017-05-02

Data odpowiedzi: 2017-05-15

Treść wniosku:
PDF, 49,72 KB metryczka

Treść odpowiedzi:
W powiązaniu z inną korespondencją wniesioną do Urzędu przez nadawcę, ustalono że pismo z dnia 02-05-2017r. nie ma charakteru wniosku o udostępnienie informacji publicznej. W związku z tym nie będzie ono rozpatrywane przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Olsztyna w trybie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.123.2017 Wniosek - stosowanie KPA w placówkach oświatowych
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2017-05-09 09:34:57
Wytworzył: Mariusz Badura
Data wytworzenia: 2017-05-09
Odpowiedzialny: Mariusz Badura
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2017-06-06 14:00:45